Cursus EHBO Reanimatie

Hallo Clubleden,

 

Wij bieden jullie een informatie- en oefenavond aan over EHBO, met de focus op reanimatie.

De avond staat onder leiding van Haico van Deijne, een gediplomeerd instructeur.

 

-          Maandag 11 Maart, van 19.00 tot 22.00 uur

-          Bij Dorien Geurts van Kessel, Brand 65, 5411PA Zeeland

-          Uitleg over verschillende soorten hartfalen

-          Hoe beoordeel je een slachtoffer en besluit je te handelen

-          Bellen met 112, beschrijven van het probleem, doorgeven van de locatie

-          Demonstratie

-          Zelf oefenen met een hiervoor gemaakte pop

-          Oefenen met een AED

-          Evaluatie

-          Een overweging. Wil iedereen wel gereanimeerd worden? Reanimatieverklaring. Weet je dit van je fietsgenoten en van anderen in je omgeving?

 

De avond is informeel. Je krijgt geen diploma of getuigschrift. Maar je bent wel beter in staat om een situatie te beoordelen en hierbij te helpen.

 

Als je mee wilt doen op 11 maart, geef je dan op bij jan.knijnenburg@hotmail.com

 

Met vriendelijke groet,

Haico van Deijne

Karin Klamer

Jan Knijnenburg