Privacy Disclaimers

Privacyverklaring t.b.v. deelname aan tochten georganiseerd door WSC-Zeeland

WSC-Zeeland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WSC-Zeeland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WSC-Zeeland verstrekt. WSC-Zeeland verwerkt t.b.v. de ‘Daphny van den Brand Classic’ en/of de jaarlijkse ‘ATB tocht’ van november,  de volgende gegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Postcode
  • NTFU-nummer
  • E-mail adres

Waarom WSC-Zeeland gegevens nodig heeft

WSC-Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens om een inzicht te hebben van de geografische spreiding van deelnemers. Tevens kan er contact op worden genomen middels uw e-mail, dit contact zal zich beperken tot het versturen van een flyer voor eventueel toekomstige tochten van WSC-Zeeland.

Daarnaast kan WSC-Zeeland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening (aansprakelijkheidsverzekering).

Hoe lang WSC-Zeeland gegevens bewaart

WSC-Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

WSC-Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen

WSC-Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WSC-Zeeland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met WSC-Zeeland via bestuur@wsc-zeeland.nl

Foto materiaal gemaakt tijdens tocht

WSC-Zeeland kan foto’s dan wel korte video’s, gemaakt tijdens de ‘Daphny van den Brand’ tocht en/of jaarlijkse ‘ATB tocht’ van november, toepassen voor promotie doeleinden t.a.v. WSC-Zeeland en kunnen geplaatst worden op FaceBook account WSC-Zeeland, Website www.WSC-Zeeland.nl of gebruikt voor de flyer van ‘Daphny van den Brand classic’ en/of ‘ATB tocht’ welke jaarlijks georganiseerd wordt in november voor het volgend jaar.

Namens bestuur WSC-Zeeland

Printversie Privacyverklaring

WielerSportClub Zeeland N.Br