Komende activiteiten

12-13 November eigen ATB tocht  WSC-Zeeland.

19 December Gps voorlichtingsavond. Locatie Heische Tip

13-1-2017  voorlichtingsavond Training/Voeding.

Dinsdag 24 Januari 2017  Avond voor klein onderhoud  uitleg Jan en Arno.

20-2-2017 of 27-2-2017 Algemene ledenvergadering.

9-7-2017 DvdB Classic.

18-9-2017 of 25-9-2017 Najaarsvergadering