Het clubbestuur

Bestuurder(s):

Naam: J.M.L. Josemanders
Adres: Langenboomseweg 28 5411AW, Zeeland
Funktie: Voorzitter

Naam: J.L.J. Nooijen
Adres: Steenakker 26, 5411BN Zeeland
Funktie: Secretaris

Naam: A.W.A. de Mol
Adres: Weegbree 14, 5411GJ Zeeland
Funktie: Penningmeester

Naam: M. Mengerink
Adres: Pinksterbloem 8, 5411TZ Zeeland
Funktie: Bestuurslid

Naam: M. Dekkers
Adres: Steenakker 1, 5411BN Zeeland
Funktie: Bestuurslid

Rechtspersoon:
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte)

Statutaire naam: Wieler Sport Club “Zeeland”
Verkorte naam: W.S.C. Zeeland
Statutaire zetel: Zeeland
Adres: Steenakker 26, 5411BN Zeeland
Telefoonnummer: 0486-451850
Oprichting: 08-02-1971
KVK-inschrijfnummer: 40216150

WielerSportClub Zeeland N.Br