Het clubbestuur

Bestuurder(s):

Naam: F.P.M.M. Roelofs
Adres: Hooge Raam 12, Zeeland
Funktie: Voorzitter

Naam: J.J.A. van der Ven
Adres: Logtschedijk 6, 5411LM Zeeland
Funktie: Secretaris

Naam: A. Beekmans
Adres: Rootstraat 14, 5411 AX Zeeland
Funktie: Penningmeester

Naam: A.W.A. de Mol
Adres: Weegbree 14, 5411GJ Zeeland
Funktie: Bestuurslid

Naam: J.P.A.C. van Helvoort
Adres: Brand 1, 5411PA Zeeland
Funktie: Bestuurslid

Rechtspersoon:
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte)

Statutaire naam: Wieler Sport Club “Zeeland”
Verkorte naam: W.S.C. Zeeland
Statutaire zetel: Zeeland
Adres: Logtschedijk 6, 5411LM Zeeland
Telefoonnummer: 0486-453785
Oprichting: 08-02-1971
KVK-inschrijfnummer: 40216150

WielerSportClub Zeeland N.Br