Ledenvergadering 27 Sept

Op woensdag 27 sept hebben we in herberg d’n Brouwer onze algemene ledenvergadering. Het bestuur verzoekt om hiervoor agendapunten in te sturen voor 18 sept.

Agenda Ledenvergadering 27 september 2023  Herberg dn Brouwer 20:00u

  • Ingekomen Stukken
  • Vaststellen notulen
  • Atb tocht
  • Atb kalender
  • Terug koppeling algemene clubdag

Pauze

  • Meerdaagse
  • Contributie
  • Back up Website
  • Clubkleding
  • Evaluatie per groep plannen en verslag naar bestuur

rondvraag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *